Privacy policy

Rekisterinpitäjä

Snappert Oy

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Roope Mikonsaari
asiakaspalvelu@snappert.com
0503634370

Rekisterin nimi

Snappert Oy verkkokaupan rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, toimituksen, viestinnän, asiakaspalvelun ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa siinä määrin kuin se on välttämätöntä tämän tietosuoja-asetuksen tai asiakassuhteen velvoitteiden toteuttamiseksi (esim. järjestelmän ylläpitäjä). Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden välisissä sopimuksissa huomioidaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, yrityksen tiedot, puhelinnumero, sähköposti, IP-osoite, evästetiedot sekä tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista. Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Lainsäädännön mahdollistamissa puitteissa henkilötietojasi toimitetaan seuraaville yrityksille: Kuljetusliikkeet ja mahdolliset muut tuotteiden kuljettamiseen osallistuvat yritykset.

Maksupalvelujen tarjoajat (Stripe)

Ohjelmistopalvelujen toimittajat (verkkokauppa, toiminnanohjausjärjestelmä)

Google (kohdennettu mainonta)

Tietojen säilytys

Verkkokauppaa käyttää alustanaan Shopify Inc., joka säilyttää ja käsittelee tietoja Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tiedonsiirto kaikkien maiden välillä tapahtuu GDPR-asetuksen kriteerien mukaisesti. Muilta osin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Kaikki tietoliikenne käyttäjien ja järjestelmien välillä on salattua.

Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tietoja.

Evästeiden käyttö

Snappert Oy käyttää verkkokaupassa evästeitä, joiden avulla seurataan käyttäjäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi päivittää verkkokaupassa nimi- ja osoitetietojaan. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista tai häntä koskevien tietojen siirtämistä toiseen järjestelmään.